Mời Thầu: Xây dựng mới nhà làm việc Điện lực Trần Văn Thời

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Cà Mau Gói thầu: Gói thầu số 19: Xây dựng mới nhà làm việc Điện lực Trần Văn Thời Dự án: Xây dựng mới nhà làm việc Điện lực Trần Văn Thời Nguồn vốn: ĐTXD Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng […]