Đấu thầu Xây dựng đường nhựa Nông Trường Thống Nhất

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông mời đấu thầu Xây dựng đường nhựa đội 2 đi đội 5 Nông Trường Thống Nhất   – Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Tên gói thầu: 02(Xây dựng đường nhựa đội […]

Đấu thầu xây lắp đường giao thông liên thôn – Đăk Prông Kon Tum

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  Gói thầu xây lắp thuộc công trình: Đường liên thôn Đăk Prông – Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:   1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư […]

Đấu thầu thi công Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh – Phù Ninh – Phú Thọ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh mời đấu thầu thi công đường giao thông : Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh–Bảo Thanh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ – Dự án nhóm C.   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu. 1. […]

Đấu thầu thi công xây dựng công trình Đường GTNT – tỉnh Cao Bằng

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG Đấu thầu thi công xây dựng công trình Đường GTNT xã tuyến Đông Chang – Nà Lẹng – Khuôn Nộc – Phiêng Sa, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng   – Uỷ ban nhân dân xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng chuẩn […]

Mời đấu thầu xây dựng cầu Bảo Định Thành Phố Tân An, Long An

THÔNG BÁO MỜI THẦU Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Long An Tên gói thầu: gói thầu thi công xây dựng cầu Bảo Định (vị trí cầu dây cũ) (vị trí cầu dây cũ – phường 1, 2- Thành Phố Tân An). Tên dự án: Cầu Bảo […]

Mời đấu thầu nâng cấp đường và hệ thống thoát nước tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh. – Tên gói thầu: Nâng cấp đường và HTTN đường Đồng Khởi, phường 6, TPTV, tỉnh Trà Vinh. – Tên dự án: Nâng cấp đường và HTTN đường Đồng Khởi, phường 6, […]

Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp.

Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp. Thời gian bán HSMT: từ từ 8giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2012 đến 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 5 năm 2012. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: UBND huyện Anh Sơn, khối 5, thị […]