Mời Thầu: Mua 02 xe ô tô Xitec dung tích 20 m3 (±5%) cho PV OIL TRANS

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PV OIL TRANS) Gói thầu: Mua 02 xe ô tô Xitec dung tích 20 m3 (±5%) cho PV OIL TRANS Dự án: Mua 02 xe ô tô Xitec dung tích 20 m3 (±5%) cho PV OIL TRANS Nguồn vốn: Chủ […]