Mời Thầu: Cung cấp Bầu Chè giống, cây bóng mát giống hỗ trợ cho các hộ dân năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Ban QLDA hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Nghị quyết 30a huyện Tân Sơn – Địa chỉ: xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. –  Điện thoại: 02103.615.010; Fax: 02103.615.456 2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp […]