Mời Thầu: Cung cấp Mạch vòng 35kV cấp điện cho huyện Chương Mỹ từ trạm 110kV Thanh Oai

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Chương Mỹ – Địa chỉ: số 38 Khu Yên Sơn, TT. Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 04.22631608; Fax: 04.33866077. 2. Tên dự án: Mạch vòng 35kV cấp điện cho huyện Chương Mỹ từ trạm 110kV Thanh […]