Mời đấu thầu Cung cấp thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012 Cục Hải quan tỉnh Long An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CNTT Cục Hải quan tỉnh Long An mời thầu Cung cấp thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012.   – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An. – Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012. – […]

Mời đấu thầu Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 cho Cục Hải quan Hà Tĩnh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ TIN HỌC Mời đấu thầu Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 cho Cục Hải quan Hà Tĩnh   – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Hà Tĩnh  – Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 thuộc dự án Mua sắm thiết bị CNTT năm […]

Mời đấu thầu Cung cấp trang thiết bị tin học cho Cục Hải quan Đồng Nai

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC Cục Hải quan Đồng Nai mời thầu Cung cấp trang thiết bị tin học (Ram, ổ cứng, thiết bị mạng)   – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Đồng Nai – Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị tin học (Ram, ổ […]

Mời đấu thầu Mua thiết bị tin học cho Kho bạc Nhà nước

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA THIẾT BỊ TIN HỌC Kho bạc Nhà nước mời thầu Mua thiết bị tin học   Bên mời thầu: Kho bạc Nhà mời  chào hàng cạnh tranh  – Tên gói thầu: “Mua thiết bị tin học”. –  Nguồn vốn: Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động ngành từ nguồn […]

Đấu thầu Mua thiết bị tin học cho Kho bạc Nhà nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA THIẾT BỊ TIN HỌC Kho bạc Nhà nước có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu “Mua thiết bị tin học”.   1. Tên gói thầu: “Mua thiết bị tin học”. 2. Nguồn vốn: Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động ngành được […]

Mời đấu thầu cung cấp máy tính và tài sản khác cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MÁY TÍNH VÀ TÉC NƯỚC Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu cung cấp tài sản máy văn phòng và téc nước inox  năm 2012   Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu cung cấp tài sản năm 2012, gồm 02 […]

Đấu thầu Cung ứng hộp mực máy in, thay mực cho nhà trường học huyện Mường Khương

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP HÔP MỰC MÁY IN Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương mời đấu thầu Cung ứng hộp mực máy in, thay mực cấp phát cho nhà trường phục vụ năm học 2012 – 2013   – Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương […]

Mời đấu thầu Cung cấp máy tính để bàn phục vụ công tác giảng dạy và quản lý của Học viện Tài chính

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA MÁY TÍNH  Học viện Tài chính mời thầu Cung cấp máy tính để bàn phục vụ công tác giảng dạy và quản lý của Học viện Tài chính.   – Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính. – Tên gói thầu: Cung cấp máy tính để bàn phục vụ […]

Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học tại huyện, thành phố tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG HỌC   A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện […]

Mời đấu thầu cung cấp thiết bị CNTT và máy văn phòng

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PVFCHCM) – Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị CNTT và máy văn phòng cho PVFCHCM – Nguồn vốn: Vốn tự có – Hình thức đấu […]