Mời Thầu: Cung cấp thiết bị hệ thống tủ điện 4.000A, 6.300A, tủ liên lạc 4.000A, hệ thống tủ bù 1.200kVar, 800Kvar

Gói thầu: Cung cấp thiết bị hệ thống tủ điện 4.000A, 6.300A, tủ liên lạc 4.000A, hệ thống tủ bù 1.200kVar, 800Kvar. Thuộc dự án: Cải tạo, bổ sung nguồn trung thế, trạm biến áp cho Tòa nhà Hòa Lạc, thuộc dự án đầu tư bổ sung thiết bj nguồn và phụ trợ cho tổng […]

Mời Thầu: Cung cấp thiết bị máy biến áp 4.000kVA, 2.500kVA

  Gói thầu: Cung cấp thiết bị máy biến áp 4.000kVA, 2.500kVA. Thuộc dự án: Cải tạo, bổ sung nguồn trung thế, trạm biến áp cho Tòa nhà Hòa Lạc, thuộc dự án đầu tư bổ sung thiết bị nguồn và phụ trợ cho tổng trạm khu vực năm 2014. Nguốn vốn: BTPT Viettel. Bên […]