Mời Thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin Thị trường điện Tổng công ty Phát điện 1

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Tổng công ty Phát điện 1 – Địa chỉ: Khu 6, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; –  Điện thoại:  (0332) 213184 – 0913.502.377. 2. Tên gói thầu:  Gói thầu số 3:  3. Tên dự án: Đầu tư hệ thống […]