Mời Thầu: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông, Triều Sơn

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các dự án huyện cư Kuin – Địa chỉ: Ban Quản lý các dự án huyện Cư Kuin, Khu trung tâm huyện xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây […]