Mời đấu thầu Đào tạo tin học – CCNA cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO TIN HỌC –  HỆ THỐNG MẠNG CCNA Trường Nghiệp vụ Kho bạc mời thầu Đào tạo CCNA   -Trường Nghiệp vụ Kho bạc mời đấu thầu gói thầu “Đào tạo CCNA”. – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. – Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào […]