Mời Thầu: Thi công xây dựng hạng mục Khối hiệu bộ, sân tập trung, cột cờ, san nền (đợt 2) huyện Đông Giang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam – Địa chỉ: Văn phòng Ban Quản lý dự án Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, số 08 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam –  Điện thoại: […]