Mời Thầu: Thiết bị đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban QLDA khu vực chuyên ngành y tế Đồng Nai Gói thầu: Gói thầu số 43: Thiết bị Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong […]