Danh sách ngắn đấu thầu hạn chế Mua sắm dầu Diezel 0.05S

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 1             – Địa chỉ: Hạ Đoạn II – Đông Hải II – Hải An – Hải Phòng             -Điệnthoại/Fax/E-mail: 0313978055 Tên dự án: Nguồn ngân sách nhà nước giao năm 2016 Tên gói thầu: Mua sắm dầu Diezel 0.05S […]