Mời Thầu: Hệ thống bán gá, khớp cầu đệm khí

  Gói thầu: Hệ thống bán gá, khớp cầu đệm khí. Thuộc dự án: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mô phỏng xác định và điều khiển tư thế vệ tinh quan sát trái đất có độ chính xác cao thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ Trụ. Nguồn vốn: Ngân […]