Mời Thầu: Mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự động năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa – Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai – Điện thoại/Fax/E-mail: 0203900118 2. Tên dự án: Mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự động năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa huyện […]

Mời Thầu: Mua sắm thiết bị khoa chống nhiễm khuẩn năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa – Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai – Điện thoại/Fax/E-mail: 0203900118 2. Tên dự án: Mua sắm thiết bị khoa chống nhiễm khuẩn năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa  huyện […]