Mời Thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước – Địa chỉ:  64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: rung tâm dữ liệu Ngân hàng và Trung tâm thanh toán quốc gia tại số 64, […]