Mời Thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, điều áp và hút khói hành lang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước – Địa chỉ: 64 Nguyên Chí Thanh, Đống Đa TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trung tâm dữ liệu Ngân hàng và Trung tâm thanh toán quốc gia tại số 64, […]

Mời Thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trường học

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn – Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định – Điện thoại: (056) 3861283-Fax:(056) 3861283-Email: vanthu32@ gmail.com. 2. Tên dự án: Thiết bị đồ dùng, đồ chơi, […]

Kết quả đấu thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiêt bị truyền hình

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu:  Mua sắm, lắp đặt thiết bị truyền hình ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH CẨM PHẢ   Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ vào Quyết định số: 3183/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 10 năm 2014 […]