Mời Thầu: Mua máy biến áp dự phòng cho lưới điện đợt 2-2015

  Gói thầu: Mua máy biến áp dự phòng cho lưới điện đợt 2-2015. Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại. Bên mời thầu: : Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày […]