Mời Thầu: Mua sắm Hóa chất Gelcard

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa Đức Giang – Địa chỉ: số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội; –  Điện thoại:  2. Tên dự án: Đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa […]