Mời Thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị đào tạo nghề trọng điểm năm 2015

Gói thầu:                    –  Tài sản, thiết bị dạy nghề công nghệ ô tô;                    –  Tài sản, thiết bị dạy nghề điện công nghiệp. Thuộc dự án: Mua sắm tài sản, thiết bị đào tạo nghề trọng điểm […]