Mời Thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai – Địa chỉ: TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai – Điện thoại: 2. Tên dự án: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2015 3. Loại dự án (điền […]