Mời Thầu: Cải tạo 3 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định – Địa chỉ: Xã Liên Bảo – huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định – Điện thoại: – Fax: ……. 2. Tên dự án: Cải tạo 3 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà […]

Mời Thầu: Gia cố đoạn cuối kênh Tây trạm bơm Cổ Đam nạo vét kênh tiêu S52

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH một thành viên KTCT thủy lợi Ý Yên – Địa chỉ:  thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; –  Điện thoại: 03503 823026. 2. Tên dự án:  Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực trạm bơm Vĩnh Trị […]