Mời đấu thầu Mua sắm thiết bị tin học – Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ CNTT Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp mời thầu mua sắm thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012 cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp   – Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp; – Tên gói thầu: mua sắm thiết bị CNTT […]

Mời đấu thầu Cung cấp Biển tên công chức hải quan năm 2012

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP BIỂN TÊN Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp Biển tên công chức hải quan năm 2012.   – Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.  – Tên gói thầu: Cung cấp Biển tên công chức hải quan năm 2012. – Hình thức đấu thầu: Đấu […]

Mời đấu thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra Hải quan Quảng Ninh

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU SỬA CHỮA TÀU BIỂN Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra kiểm soát hải quan HQ-09   Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời chào hàng gói thầu  Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra kiểm soát hải quan […]

Kết quả thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại Chi cục Hải quan cảng VICT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT Tổng cục Hải quan thông báo kết quả thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan  Tổng cục Hải quan – Địa chỉ: Số 162 Nguyễn Văn  Cừ – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội […]

Đấu thầu Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm tra giám sát năm 2012 – Cục Hải quan tỉnh An Giang

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA THIẾT BỊ KIỂM TRA GIÁM SÁT Cục Hải quan tỉnh An Giang mời thầu Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm tra giám sát năm 2012   Cục Hải quan tỉnh An Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu. Gói thầu: “Mua […]

Đấu thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trụ sở Tổng cục Hải quan

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Tổng cục Hải quan mời thầu Gói thầu 40b   – Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở […]