Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán và lập hồ sơ mời thầu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An – Địa chỉ: –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Dự án thành phần 1 – Dự án đầu tư xây dựng công trình sủa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước […]

Mời Thầu: Phần xây Lắp công trình nhà học 3 tầng 12 phòng trường THCS

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An – Địa chỉ: Văn phòng UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; –  Điện thoại:  0383 866 157. 2. Tên dự án: Nhà học 3 tầng 12 phòng trường THCS […]