Mời đấu thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành – Bộ Tài chính

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành phục vụ Lãnh đạo   Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời […]

Mời đấu thầu Bảo trì phần mềm hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân năm 2012

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  BẢO TRÌ PHẦN MỀM Tổng cục Thuế mời thầu Bảo trì (renew) phần mềm hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân năm 2012   Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Bảo trì (renew) phần mềm hệ thống quản […]

Đấu thầu Cung cấp và Triển khai Hệ thống thông tin Quản lý thuế tích hợp

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU ĐẤU THẦU CẠNH TRANH QUỐC TẾ CUNG CẤP VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THUẾ   Bên mời thầu: Tổng cục Thuế Gói thầu: Cung cấp và Triển khai Hệ thống thông tin Quản lý thuế tích hợp (ITAIS) – TAMP-ITAIS-ICB/2012 Tên dự án: […]

Mời đấu thầu Triển khai phần mềm Tiếp công dân và Xử lý đơn thư khiếu tố

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRIỂN KHAI PHẦN MỀM   – Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính – Tên gói thầu: Triển khai phần mềm Tiếp công dân và Xử lý đơn thư khiếu tố – Tên dự án: Triển khai phần mềm Tiếp công […]

Mời đấu thầu viết phần mềm Chương trình Quản lý phòng khám đa khoa

THÔNG BÁO MỜI THẦU  Đơn vị mời thầu: Cty TNHH Một Thành Viên Viện Gút Gói Thầu: Xây dựng phần mềm Chương trình Quản lý phòng khám đa khoa. Yêu cầu: – quản lý qui trình khám – chữa bệnh Sử dụng cho mạng Lan- Wan Đảm bảo về tốc độ truy cập và bảo […]

Mời đấu thầu đào tạo công tác kế toán và sử dụng phần mềm

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Ban quản lý Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng mời tổ chức, cá nhân tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu: Tư vấn đào tạo công tác kế toán dự án và sử dụng phần mềm quản lý tài chính kế […]