Mời Thầu: Thi công xây Lắp và Lắp đặt thiết bị công trình: Nâng cấp, cải tạo đường dây 220KV Việt Trì – Vĩnh Yên

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ – Địa chỉ: –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường dây 220KV Việt Trì – Vĩnh Yên đoạn đi […]