Mời Thầu: Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ –  Địa chỉ: thôn Hòa Thịnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. –  Điện thoại: 055.3855148; Fax: 055.3855148 2. Tên Dự án: Phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Đức Phổ năm 2015. 3. […]