Xây lắp công trình Nhà văn hóa xã Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Nhà văn […]

Mời Thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu – Địa chỉ: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La –  Điện thoại: 0223.868.640 2. Tên dự án: Tư vấn điều […]