Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng mời chào giá cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh   A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng – Địa chỉ: Số 6 phố Chiêu Hoa – Kiến An – Hải Phòng – Điện thoại/Fax/E-mail: 0313.876034, 0313.878622 2. Tên mô hình: Sử dụng “Ngũ […]

Kế hoạch đấu thầu – BQL Dự án công trình NN&PTNT Hải Phòng

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:  1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng. – Địa chỉ:  Số 692 – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng – Điện thoại: 031.8825389 – Fax: 031.3531838  2. Tên […]