Đấu thầu thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán San nền – Apec

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG GỬI THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán hạng mục: San nền, giao thông, cấp thoát nước – GD1 – Khu 2 thuộc dự án: “Xây dựng và kinh doanh HTKT KCN nhỏ và […]

Mời thầu tư vấn đánh giá dự án Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” – Địa chỉ: Toà nhà Uỷ ban […]