Mời Thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, điều áp và hút khói hành lang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước – Địa chỉ: 64 Nguyên Chí Thanh, Đống Đa TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trung tâm dữ liệu Ngân hàng và Trung tâm thanh toán quốc gia tại số 64, […]