Đấu thầu dự án : Đầu tư xây dựng hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt (Khoái Châu, Hưng yên)

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hưng Yên – Địa chỉ: Số 67, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường HiếnNam, thành phố Hưng Yên – Điện thoại/Fax/E-mail: 0321.3550.010/ 0321.3550.010/ hnnhanuocsach@gmail.com 2. Tên dự […]

Mời đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mê Linh

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH Cục Thuế thành phố Hà Nội mời thầu xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mê Linh.   – Tên Bên mời thầu: […]

Mời đấu thầu xây lắp công trình Kênh tưới buôn Pưk Prong tỉnh Đắk Lắk

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. – Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp. Công trình: Kênh tưới buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk (phần do UBND huyện Cư Kuin làm chủ đầu […]

Mời đấu thầu nâng cấp đường và hệ thống thoát nước tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh. – Tên gói thầu: Nâng cấp đường và HTTN đường Đồng Khởi, phường 6, TPTV, tỉnh Trà Vinh. – Tên dự án: Nâng cấp đường và HTTN đường Đồng Khởi, phường 6, […]

Mời đấu thầu nhà làm việc và hệ thống hạ tầng – Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần

Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Trụ Sở Làm Việc Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh, gồm các hạng mục: (Nhà làm việc,Nhà công vụ,Nhà xe hai bánh, Nhà trực cổng bảo vệ, Sân đường hệ […]