Thông báo kết quả đấu thầu: Dự án thi công xây dựng trường Tiểu học Trần Cao Vân, Hiệp Đức, Quảng Nam

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU            A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Ban quản lý Chương trình SEQAP huyện Hiệp Đức . Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Hiệp Đức, tỉnh QuảngNam. Điện thoại và Fax: 0510.3883221 2.Tên dự án: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học . […]

Mời đấu thầu xây dựng Mở rộng, nâng cấp trường cao đẳng nghề An Nhất – Thanh Hoá

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG   – Bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh – Gói thầu Mở rộng, nâng cấp trường cao đẳng nghề An Nhất – Thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp trường cao đẳng nghề An Nhất Vinh khu CN và ĐT Hoằng Long – huyện […]

Đấu thầu xây dựng trường học THCS xã Công Lý – huyện Lý Nhân, Hà Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG NHÀ LỚP HỌC VÀ PHÒNG HỌC Công ty TNHH Tư vấn và quản lý XD Trường Xuân mời đấu thầu xây dựng Nhà lớp học và các phòng học chức năng trường THCS xã Công Lý – huyện Lý Nhân   – Bên mời thầu Công ty TNHH Tư […]

Thông báo trúng thầu: Thi công trường tiểu học xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU   Gói thầu: Thi công trường tiểu học xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND, ngày 12/7/2012 của UBND huyện Mường Khương về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Thi công xây dựng Trường tiểu học xã Nậm Chảy, […]

Mời đấu thầu xây dựng công trình trường học DTNT Cao Lộc Lạng Sơn

 THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn. – Tên gói thầu: Xây lắp công trình: Phòng học, phòng chức năng trường DTNT huyện Cao Lộc – Tên công trình: Phòng học, phòng chức năng trường DTNT huyện Cao Lộc – Nguồn vốn: Ngân sách nhà […]

Mời đấu thầu Xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh. – Tên gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở xã Long Đức, TPTV, – Tên dự án: Trường Trung học cơ sở xã Long Đức, TPTV, […]

Mời đấu thầu Xây dựng công trình Trường Tiểu học phường 7, TP Trà Vinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh. – Tên gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình Trường Tiểu học phường 7, TPTV, – Tên dự án: Trường Tiểu học phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh. – Nguồn vốn: […]

Mời đấu thầu thi xây dựng công trình Trường Tiểu học phường 5, TP Trà Vinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh. – Tên gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình Trường Tiểu học phường 5, TPTV, – Tên dự án: Trường Tiểu học phường 5, TPTV, tỉnh Trà Vinh. – Nguồn vốn: […]