Mời Thầu: Gói thầu Thi công xây lắp đường giao thông tại tỉnh Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA di dân TĐC huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; – Địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; – Điện thoại/Fax/E-mail:          + Điện thoại: 0223.833.698; + Số Fax: 0223.833.035;     […]