Kết quả đấu thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiêt bị truyền hình

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu:  Mua sắm, lắp đặt thiết bị truyền hình ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH CẨM PHẢ   Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ vào Quyết định số: 3183/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 10 năm 2014 […]

Đài PT – TH Vĩnh Long – Thông báo mời thầu mua sắm Camera

Thông báo mời thầu A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long. – Địa chỉ: số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long. – Điện thoại: 070.3822.412;                Fax: 070.3827.194 2. […]

Mời đấu thầu Mua dây cáp quang và phụ kiện – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  – CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ MẠNG Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long mời chào hàng Mua dây cáp quang và phụ kiện   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: […]

Đấu thầu mua máy phát quang và thiết bị mạng cáp trục chính – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

  THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU – CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long mời đấu thầu Mua máy phát quang và thiết bị mạng cáp trục chính.   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:   […]

Đấu thầu mua dây cáp đồng trục – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH TRUYỀN THANH Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long thông báo mời đấu thầu  Gói thầu số 01: Mua dây cáp đồng trục A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: […]

Mời đấu thầu thiết bị truyền hình tỉnh Phú Yên

THÔNG BÁO MỜI THẦU  – Tên Bên mời thầu : Trung tâm THVN tại Phú Yên – Tên gói thầu : Mua sắm thiết bị lẻ năm 2012 – Nguồn vốn : Trong kế hoạch chi thường xuyên năm 2012. – Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ […]

Mời chào hàng cạnh tranh trang thiết bị đài Truyền thanh tỉnh An Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Đài Truyền thanh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang – Tên gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã năm 2012” của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang – Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh […]

Mời đấu thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị truyền dẫn tín hiệu vệ tinh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh. – Địa chỉ: Số 18 A Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh – Điện thoại: 074 3852142 / Fax: 074 3852615 […]

Trung tâm truyền hình cáp Thanh Hoá mời đấu thầu Mua sắm vật tư và thiết bị

THÔNG BÁO MỜI ĐẦU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH Tên Bên mời thầu:Trung tâm truyền hình cáp và internet Thanh Hoá. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị SXKD quí 3/2011 Tên dự án: Mua sắm vật tư, thiết bị SXKD quí 3/2011 Nguồn vốn: SXKD . Hình thức đấu thầu: […]