Mời Thầu: Thiết kế, chế tạo, tích hợp bộ giả lập từ trường Trái Đất

  Gói thầu: Thiết kế, chế tạo, tích hợp bộ giả lập từ trường Trái Đất. Thuộc dự án: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mô phỏng xác định và điểu khiển tư thế vệ tinh quan sát trái đất có độ chính xác cao thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ […]