Đấu thầu Thiết bị tin học Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Tên bên mờ thầu : Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang 1. Tên gói thầu: Thiết bị tin học theo đề án năm 2012 Gói số 1: Máy vi tính để bàn. Gói số 2: Máy photocopy kỹ thuật 3. Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh […]

Cung cấp dịch vụ đào tạo Chính phủ điện tử và quản lý dự án Công nghệ thông tin cho ngành Tài chính

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO TIN HỌC & QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Cung cấp dịch vụ đào tạo Chính phủ điện tử và quản lý dự án Công nghệ thông tin cho ngành Tài chính. […]

Mời đấu thầu cung cấp máy tính – Học viện Tài chính

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP MÁY TÍNH Học viện Tài chính mời thầu Cung cấp 01 phòng máy tính phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Học viện Tài chính.    – Tên Bên mời chào hàng: Học viện Tài chính.  – Tên gói thầu: Cung cấp 01 phòng máy […]

Mời đấu thầu Nhập liệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho Chi cục thuế huyện Hóc Môn

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU Chi cục thuế huyện Hóc Môn mời đấu thầu Nhập liệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN – […]

Mời đấu thầu mua sắm thiết bị sao lưu dữ liệu cho KBNN các tỉnh, thành phố

THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ TIN HỌC LƯU TRỮ DỮ LIỆU Kho bạc Nhà nước mời thầu Mua sắm thiết bị sao lưu dữ liệu cho KBNN các tỉnh, thành phố   1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước. 2. Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị sao lưu dữ liệu cho […]

Mời đấu thầu Cung cấp thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012 Cục Hải quan tỉnh Long An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CNTT Cục Hải quan tỉnh Long An mời thầu Cung cấp thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012.   – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An. – Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012. – […]

Mời đấu thầu Cung cấp trang thiết bị tin học cho Cục Hải quan Đồng Nai

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC Cục Hải quan Đồng Nai mời thầu Cung cấp trang thiết bị tin học (Ram, ổ cứng, thiết bị mạng)   – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Đồng Nai – Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị tin học (Ram, ổ […]

Mời đấu thầu Mua thiết bị tin học cho Kho bạc Nhà nước

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA THIẾT BỊ TIN HỌC Kho bạc Nhà nước mời thầu Mua thiết bị tin học   Bên mời thầu: Kho bạc Nhà mời  chào hàng cạnh tranh  – Tên gói thầu: “Mua thiết bị tin học”. –  Nguồn vốn: Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động ngành từ nguồn […]

Mời đấu thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành – Bộ Tài chính

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành phục vụ Lãnh đạo   Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời […]