Mời Thầu: Xây dựng công trình Nhà Hiệu bộ – Trường Tiểu học Bình Minh, Kiến Xương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình – Địa chỉ: UBND xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học xã Bình Minh, […]