Mời Thầu: Gói thầu số 5 Thi công Nâng cấp mở rộng lộ GTNT xã Phú Hội

  Tên bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ HỘI – Địa chỉ: xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang – Điện thoại: 0763.512555 ; E-mail: dttiep@angiang.gov.vn – Mã số thuế: 1600706945 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: gói thầu số 05 thi công xây lắp. “gói thầu dành […]

Mời Thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Thảm đá hai phía thượng lưu và hạ lưu Cầu tàu

  Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH AN GIANG Địa chỉ: số 45 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại/fax/email: (076) 3 943 570 – 6 250 212;      Fax: (076) 3 943 623. Mã số thuế: không Nội dung thông báo mời thầu: Tên […]

Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án NN và PTNT An Giang Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án: Kiểm soát lũ vùng Tây Sông Hậu, tỉnh An Giang Nguồn vốn: vốn ngân sách tỉnh + Ngân sách trung ương Hình thức lựa chọn […]

Mời chào hàng cạnh tranh mua vật tư y tế – BV Tim Mạch tỉnh An Giang

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án : Bên mời thầu: Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang. Tên gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao chuyên dùng trong can thiệp tim mạch. Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí của đơn vị. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào […]

Mời đấu thầu xây lắp Dự án Cấp điện các TDC Bắc núi lớn – An Giang

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP Dự án Cấp điện các TDC Bắc núi lớn, kinh 10 Cai, kinh Ông Cò, kinh Mặc Cần Dện nhỏ và TL 943-Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. – Bên mời thầu:  Công ty Điện lực An Giang – Gói thầu Gói 2 – Thi công […]

Đấu thầu Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm tra giám sát năm 2012 – Cục Hải quan tỉnh An Giang

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA THIẾT BỊ KIỂM TRA GIÁM SÁT Cục Hải quan tỉnh An Giang mời thầu Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm tra giám sát năm 2012   Cục Hải quan tỉnh An Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu. Gói thầu: “Mua […]

Mời đấu thầu xây dựng cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước – An Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC KHO BẠC NHÀ NƯỚC – AN GIANG Kho bạc Nhà nước An Giang mời thầu xây dựng công trình cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước An Giang.   – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước […]

Mời chào hàng cạnh tranh trang thiết bị đài Truyền thanh tỉnh An Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Đài Truyền thanh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang – Tên gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã năm 2012” của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang – Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh […]