Mời Thầu: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ (TOYOTA HIACE mới 100%)

  A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang – Địa chỉ: Tòa nhà Việt Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. – Điện thoại/Fax/E-mail: 02403856040/02403854111 2. Tên dự án: Mua sắm […]

Mời Thầu: Trường PTCS xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang – Địa chỉ: UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trường PTCS xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 4. Chủ đầu tư: UBND […]

Mời Thầu: Xây lắp nhà công vụ, nhà chính và các công trình phụ trợ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang – Địa chỉ: Số 280 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; –  Điện thoại: 0240.3855.266; Fax: 0240.3854.554. 2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Yên tinh Bắc Giang 4. Chủ đầu […]

Mời Thầu: Xây lắp nhà lớp học 5 phòng học Trường Mầm non An Dương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã An Dương – Địa chỉ: thôn Bùng, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; –  Điện thoại: 0240.3.605.616. 2. Tên dự án: Trường Mầm non An Dương 2 xã An Dương, huyện Tân Yên, hạng mục: Nhà lớp học 5 phòng học […]

Mời thầu : Mua sắm thiết bị văn phòng – Trung tâm Giới thiệu Việc làm Bắc Giang

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Bên mời thầu: Trung tâm Giới thiệu Việc làm Bắc Giang – Địa chỉ: 378 Nguyễn Công Hãng – TP. Bắc Giang – Điện thoại/Fax: 02403854344/02403854344 2. Tên dự án: Mua sắm thiết bị, tài sản cho phòng Bảo hiểm thất nghiệp từ […]

Mời đấu thầu Trang phục kiểm lâm năm 2012 – Kiểm lâm Bắc Giang

Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang Thông báo mời đấu thầu chào hàng cạnh tranh trang phục kiểm lâm năm 2012   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang – Địa chỉ: Số 03 […]

Mời đấu thầu Mua sắm Máy photocopy cho Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA MÁY PHOTOCOPY Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu Mua sắm Máy photocopy.   – Bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. – Tên gói thầu : Mua sắm Máy photocopy. – Tên dự án : Mua sắm máy Photocopy cho Cục Thuế tỉnh Bắc […]

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời đấu thầu mua sắm máy photocopy

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA MÁY PHOTOCOPY CHO CHI CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu mua sắm máy photocopy  – Bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. – Tên gói thầu : mua sắm máy photocopy – Tên dự án : mua sắm máy photocopy cho Cục […]