Mời Thầu: Thi công cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt Thôm Bó, Bình Văn, Chợ Mới, Bắc Kạn

  Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại/fax/email: 02093 865 572/02093 864 292 Mã số thuế: 4700188805 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 01 […]

Mời Thầu: Xây lắp nhà làm việc, cấp điện nước, chống sét, điều hòa cùng các hạng mục khác

Tên bên mời thầu: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN Địa chỉ:Tổ 9, Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điệnthoại/fax/email: 02813.871.152/ 02813.870.850/ khtcbackan@gmail.com Mã số thuế: 4700187537 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Phần xây lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm việc; […]

Mời Thầu: Trường tiểu học Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các dự án huyện Na Rì – Địa chỉ: thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; –  Điện thoại: 0281.3884.045; Fax: 0281.3884.115. 2. Tên dự án: Trường tiểu học Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 4. Chủ […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Trụ sở UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

A. Thông tin chung: 1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông. – Địa chỉ: Phố ngã Ba Thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông – Điện thoại: 0281.3850.310 – Fax: 0281.3851.476, – E-mail:Banqlcdabt@gmail.com. 2. Tên dự án: Trụ sở UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch […]