Đấu thầu xây lắp Xây dựng công trình phụ trợ Điện lực Phước Long, Bạc Liêu

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP Công ty Điện lực Bạc Liêu mời đấu thầu xây lắp Xây dựng công trình phụ trợ Điện lực Phước Long   – Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu – Gói thầu Xây dựng công trình phụ trợ Điện lực Phước Long – Thuộc dự án […]

Kế hoạch đấu thầu cải tạo sửa chữa trụ sở Trung tâm nước sạch tỉnh Bạc Liêu

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU   A. Thông tin chung: 1.Tên đơn vị Đăng ký thông báo: Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bạc Liêu . – Địa chỉ: 463 đường 23/8, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. – ĐT: 0781.3780078; Fax: 0781.3780139. Email: pcerwassbaclieu@yahoo.com.vn 2.Tên công trình: Cải […]