Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Điện Biên

Tên cơ quan đăng ký thông báo: BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI TỈNH ĐIỆN BIÊN – Địa chỉ: Tổ 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên – Điện thoại: 0215 3832 233 Nội dung thông báo mời thầu:  – Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục […]

Đấu thầu máy vi tính để bàn – BIDV Điện Biên

THÔNG BÁO MỜI THẦU MÁY TÍNH ĐỂ BÀN   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tỉnh Điện Biên . – Địa chỉ: số nhà 888 đường 7/5 phường Mường […]

Đấu thầu thiết bị văn phòng – BQLDA TCLNCDVN – Điện Biên

  A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thấu: 1. Tên cơ quan: Ban quản lý dự án “ Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” tỉnh Điện Biên – Địa chỉ: Số 672 đường 7/5 tổ 1 – P. Tân Thanh – TP Điện Biên Phủ – […]

Mua sắm trang thiết bị văn phòng – Chi Cục Thú y tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Chi Cục Thú Y – tỉnh Điện Biên mời đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn tại Chi cục Thú y Tỉnh Điện Biên.   – Tên Bên mời thầu: Chi Cục Thú Y […]

Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác tại Chi cục Thú Y tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Chi Cục Thú Y tỉnh Điện Biên mời thầu Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác tại Chi cục   – Tên Bên mời thầu: Chi Cục Thú Y – tỉnh Điện Biên – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết […]