Cung cấp và lắp đặt Bàn ghế làm việc, Tủ và Bàn ghế Hội trường – Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  CUNG CẤP BÀN GHẾ LÀM VIỆC VÀ BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu Cung cấp và lắp đặt Bàn, Ghế, Tủ làm việc và Hội trường.   –  Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh; – Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt […]

Mời đấu thầu Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 cho Cục Hải quan Hà Tĩnh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ TIN HỌC Mời đấu thầu Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 cho Cục Hải quan Hà Tĩnh   – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Hà Tĩnh  – Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 thuộc dự án Mua sắm thiết bị CNTT năm […]