Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị Y tế

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện – Thị trấn Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Số 04 đường Nguyễn Lương Bằng – Thị trấn Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương – Việt Nam – Điện thoại: (0320) 3735571 […]

Mời thầu: Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Hải Dương trên vệ tinh

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:       1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Đường Chương Dương, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320.3852306             Fax: 0320.3850007    2. Tên dự án:  Phát […]

Mời chào hàng: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác – Nhà Thi đấu TT TD-TT Hải dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Số 01 Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320.3850209 2. Tên dự án: Mua mới 01 xe […]

Mời thầu : Mua sách pháp luật cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn trong tỉnh năm 2013 – Sở Tư Pháp Hải Dương

 A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: Get Ex Back After 6 Months 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Số 2 Phạm Sư Mệnh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại/Fax: 0320.3844532; Fax: 0320.3859220; 2. Tên dự án: […]

Mời chào hàng : Mua sắm trang thiết bị văn hóa, thể thao – Sở VH -TT- DL Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Địa chỉ: Số 73 đường Bạch Đằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320.3846167; Fax: 0320.3843972 2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết […]

Mời thầu : Mua sắm 01 xe lu rung thủy lực – XN Giao thông Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Xí nghiệp Giao thông thành phố Hải Dương – Địa chỉ: Số 101 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320.3890202 2. Tên dự án: Mua sắm 01 xe lu […]

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang phục dân quân tự vệ – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Số 106 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320.3857654 2. Tên dự án: Dự án, dự toán khác 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch […]

Mời chào hàng: : Cung ứng vật tư phương tiện phục vụ công tác chuyên môn – Công an Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công an tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Số 35 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320.3889330 2. Tên dự án: Mua vật tư phương tiện phục […]

Mời thầu : Cung ứng hóa chất Chloramin – T, Chi cục Thú Y Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Thú y Hải Dương – Địa chỉ: Số 97 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320.6258580 2. Tên dự án: Cung ứng hóa chất Chloramin – T […]

Mời thầu: Cung ứng hóa chất Benkocid, Chi cục Thú Y Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Thú y Hải Dương – Địa chỉ: Số 97 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320.6258580 2. Tên dự án: Cung ứng hóa chất Benkocid (hoặc tương […]