Mời Thầu: Mua sắm quân trang huấn luyện cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

  Tên bên mời thầu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ: Số 01 Ngô Quyền, phường Xương Huân, tp Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 0258.356.434 Mã số thuế: Không Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Mua sắm quân trang huấn luyện -Loại gói thầu: Mua sắm hàng […]

Mời Thầu: Mua sắm vật chất Quân nhu cho Bộ chỉ huy quân sự Khánh Hòa

Tên bên mời thầu: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH KHÁNH HÒA Địa chỉ: Số 01 Ngô Quyền, phường Xương Huân, tp Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 058.356.434 Mã số thuế: Không Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Mua sắm vật chất Quân nhu -Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa       […]

Mời Thầu: Cung cấp vận chuyển VTTB nhị thứ, camera giám sát, thông tin và SCADA

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Truyền tải điện 3 – Địa chỉ: số 14 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; –  Điện thoại: 058.352.1188; Fax: 058.352.1836. 2. Tên dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nha Trang kết hợp với cải tạo thành trạm điều […]

Kế hoạch thầu xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC – CAM LÂM – KHÁNH HOÀ Kho bạc Khánh Hoà thông báo kế hoạch thầu xây dựng công trình: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa   1. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa – […]

Đấu thầu thi công xây lắp dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước – Cam Lâm – Khánh Hoà

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU THI CÔNG XÂY LẮP TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC –  CAM LÂM – KHÁNH HOÀ Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa mời thầu thi công xây lắp: Gói thầu thi công xây lắp dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm, Khánh Hoà   – Tên Bên mời […]