Mời Thầu: Hệ thống thang máy

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum – Địa chỉ: số 258A Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum; – Điện thoại/Fax: (060) 3866261. 2. Tên dự án: Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh – […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tinh Kon Tum – Địa chỉ: số 294 – đường Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum; –  Điện thoại:  0603 863 354. 2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng […]

Mời Thầu: Xây lắp Nhà học 03 phòng, nhà hiệu bộ, nhà ăn + bếp, cổng tường rào

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý XDCB huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum – Địa chỉ: thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum; –  Điện thoại: 0603 824 137; Fax: 0603 824 642. 2. Tên dự án: Trường Mầm non Bình Minh xã Đăk Rường […]

Mời Thầu: Xây lắp đường từ Trung tâm huyện TuMơRông đi 04 xã phía Tây của tỉnh Kon Tum

 A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – Tỉnh Kon Tum – Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – Tỉnh Kon Tum. – Điện thoại/Fax: 060.3934078; E-mail: bqlxdcb@gmail.com 2. Tên dự án: Đường từ Trung tâm huyện Tu […]

Mời Thầu: Xây lắp, sửa chữa, bổ sung cho Công trình thủy điện Đăk Gret tỉnh Kon Tum

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Công ty Cổ phần Tấn Phát – Địa chỉ: Lô T2 Khu Công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Điện thoại: 060.2470578     Fax:  0603 868901 E-mail: info@tanphat-group.com.vn  hoặc luc560kt@Gmail.com 2. Tên dự án Công trình thủy điện Đăk […]

Mời thầu : Gói thầu xây lắp 03, 04 – Dự án khu tái định cư Tu mơ rông, tỉnh Kon Tum

I. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị: (Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký mời thầu): Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum. – Địa chỉ: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, […]

Mời đấu thầu : Gói thầu xây lắp số 04 (Km7+710-Km12+154,01),Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:  1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum. – Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum. – Điện thoại/Fax: 060.3934078; E-mail: Bqlxdcbtmr@yahoo.com 2. Tên dự […]

Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:    1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum. – Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum. – Điện thoại/Fax: 060.3934078; E-mail: Bqlxdcbtmr@yahoo.com […]

Mời chào hàng cạnh tranh mua sắm trang phục – Chi cục Kiểm lâm Kon Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan : Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum – Địa chỉ: số 806 Phan Đình Phùng , thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Điện thoại/Fax/E-mail: 060 3862520; 0603863730 2. Tên dự án : Mua sắm trang phục kiểm […]

Đấu thầu cung cấp thiết bị văn phòng – Sở Y tế Kom Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. – Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. – Điện thoại: 0603861507; Fax: 0603861507. 2. Tên dự án: Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế […]