Mời Thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng đường Đức Hòa

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng (đoạn Km0+000-Km6+000), công trình đầu tư xây […]

Mời Thầu: Gói thầu số 06b: Thi công xây dựng (đoạn Km6+000-Km10+961,52), công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 06b: Thi công xây dựng (đoạn Km6+000-Km10+961,52), công trình đầu tư xây […]

Mời Thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng (đoạn Km0+000-Km6+000), công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng (đoạn Km0+000-Km6+000), công trình đầu tư xây […]

Mời Thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đầu […]

Mời Thầu: Mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.

Tên bên mời thầu: Ban QLDA XDCT Y tế – Sở Xây dựng Long An Địa chỉ: số 30-32 Quốc lộ 1, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại/fax/email: 072.3839288/072.3526153/duanytelongan@yahoo.com Mã số thuế: 1101260817 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ […]

Mời đấu thầu xây dựng cầu Bảo Định Thành Phố Tân An, Long An

THÔNG BÁO MỜI THẦU Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Long An Tên gói thầu: gói thầu thi công xây dựng cầu Bảo Định (vị trí cầu dây cũ) (vị trí cầu dây cũ – phường 1, 2- Thành Phố Tân An). Tên dự án: Cầu Bảo […]