Thi công xây lắp trường tiểu học Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan đơn vị đăng ký thông báo: UBND xã Gia Hòa – Địa chỉ:  Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình – Điện thoại: 0303868180 2. Tên dự án: Trường tiểu học xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 3. Loại dự án ( […]

Mời Thầu: Xây dựng và Lắp đặt thiết bị trạm bơm Đồi Khoai

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban quản lý dự án Sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi Công ty TNHH MTV KTCT thỉty lợi tỉnh Ninh Bình – Địa chỉ: số 2, đường Trần Hung Đạo, phố Bình Hà, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, […]