Mời đấu thầu Cung cấp máy photocopy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MÁY PHOTOCOPY Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Cung cấp máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn    – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.  – Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan […]

Mời đấu thầu Mua sắm máy vi tính cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ĐẤU THẦU THIẾT BỊ TIN HOC – MÁY TÍNH Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Mua sắm máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.   – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; – Tên gói […]

Mời đấu thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra Hải quan Quảng Ninh

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU SỬA CHỮA TÀU BIỂN Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra kiểm soát hải quan HQ-09   Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời chào hàng gói thầu  Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra kiểm soát hải quan […]

Mời chào giá thiêt bị ngành cơ khí, ngành động lực và tin học cho trường CĐXD

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 1. Tên bên mời thầu : Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 2. Tên gói thầu : Gói thầu số 1: Thiết ngành bị Điện + Ngành Cơ khí + TB trợ giảng Gói thầu số 2: Thiết ngành động lực Gói thầu số 3: TB […]

Mời chào giá xe ô tô Huynh Dai Trường CĐXD

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 1. Tên bên mời thầu : Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 2. Tên gói thầu : Cung cấp xe ô tô tải huynh Đai HD72 loại 3.5 tấn 3. Tên Dự án: Mua sắm thiết bị đào tạo năm 2012 4. Nguồn vốn: Nguồn thu […]